DuPont Typar SF

DuPont Typar SF

Společnost DuPont stojí za objevy známých a často využívaných materiálů, jako například Nylon, Kevlar, Tyvek, Lycra a Teflon, a díky svým novátorským a objeveným materiálům  už téměř dvě století  hraje vedoucí roli v průmyslovém pokroku. Technická výjimečnost a nejvyšší standardy kvality jsou důvody, proč geotextilie DuPont Typar dlouhodobě zajišťuje spolehlivé použití ve stavebnictví.

Typar SF byl vyvinut před více než 25 lety. Jeho vysoká kvalita, funkčnost a užitečnost  již byly prověřeny mnoha lety. Typar SF je unikátní netkaná geotextilie vyrobená tepelným spojováním kontinuálního vlákna ze 100% polypropylenu, navržená tak, aby kombinací vysokého počátečního modulu (pevnosti), vysoké průtažnosti (obvykle > 50 %) a mimořádné stejnorodosti  poskytovala nejvyšší užitnost, vytvářela odolnost proti poškození a měla skvělé filtrační vlastnosti. Typar SF je izotropní materiál, což znamená, že jeho fyzikální vlastnosti mají stejné vlastnosti ve všech směrech. Tato vlastnost je výhodná pro přenos zatížení a namáhání při typickém použití jako separační vrstva. Typar SF je díky své jedinečné patentované technologii výroby ze 100% polypropylenu a unikátním vlastnostem odolný vůči hnilobě, vlhkosti, chemickému působení a částečně i vůči alkáliím.

 

Benefity Typar SF ve srovnání s jinými geotextiliemi:

 

s tkanými textiliemi

 • vysoká stejnorodost materiálu
 • vysoká průtažnost
 • vyšší odolnost proti poškození
 • stejné filtrační vlastnosti i pod tlakem
 • méně citlivá na blokování nebo zaslepení částečkami zeminy

 

se vpichovanou geotextilií

 • lehčí a tenčí při zachování stejného výkonu, účinnosti a funkčnosti
 • vyšší počáteční modul (pevnost): snížení tvorby vyjetých kolejí
 • vyšší odolnost proti poškození
 • lepší filtrační vlastnosti
 • menší náklady na dopravu a skladování
 • snazší instalace a montáž
 • nenasákavá a nemrznoucí

 

ostatní tepelně spojované geotextilie

 • vysoká stejnorodost materiálu
 • vysoká průtažnost
 • vysoký počáteční modul (pevnost)

 

Typar SF – Funkce, vlastnosti 

 

Separace

Separací rozumíme zabránění smísení přiléhajících různých zemin a/nebo násypového materiálu použitím geotextilií nebo obdobného materiálu. Vhodnou volbou geotextilie můžeme:

 • zabránit snížení únosnosti způsobenému smísením jemnozrnného podloží s kameninovým základem
 • zvýšit únosnost zabráněním ztrátě kameniva zatlačením do měkkého podloží a zvýšit stupeň zhutnění
 • redukovat porušení cest vlivem promrzání
 • eliminovat nutnost odstranění měkkého podloží
 • zachovat drenážní schopnost základu z kameniva
 • zabránit migraci jemných částic (hlavně při dynamickém zatížení)

 

Stabilizace

Typar SF zlepšuje celkovou stabilitu konstrukce, protože zvyšuje nosnou kapacitu zeminy, odolnost proti přesedání a omezuje nerovnoměrné sedání zeminy.

 

Filtrace a propustnost

Filtrací rozumíme zadržování zeminy nebo jiných částic vystavených hydrodynamickým silám a umožnění pronikání kapaliny do geotextilie / přes geotextilii nebo podobných výrobků. K popsání filtračních vlastností geotextilie se obvykle používá číslo pórovitosti a propustnost. Typar SF se nezanáší, a protože je „předstlačená“, zabraňuje pronikání jemných částic zeminy do drenážního systému nebo vrstev kameniva a jejich usazování v tenké struktuře (na rozdíl od tzv. „hrubých hadrových geotextilií“). Velikost pórů se při zatížení nezvětšuje ani nezmenšuje, a proto díky konstantní  velikosti pórů se filtrační schopnost po dobu životnosti nesnižuje. Díky velkému počtu a náhodnému rozmístění pórů se geotextilie Typar SF nemůže zcela ucpat a zaslepit.

Typar SF zajistí:

 • jemné částice neproniknou do drenážního systému
 • propustnost nebude ovlivněna tlakem zeminy (nadloží)
 • preventivní ochranu před erozí
 • dlouhodobou filtrační schopnost

 

Odvodnění, drenáž

Samotná geotextilie nemůže poskytnout dostatečnou drenážní kapacitu. Pro účinné odvodnění je potřeba kombinovaný systém, sestávající z nestlačitelného jádra (nebo drenážní vrstvy) a tuhého, pevného geotextilního filtru, jakým je Typar SF.

>> Se vpichovanou geotextilií

 
 

>> S Typar SF

 

 

Vysoká odolnost proti poškození během instalace

Primárním úkolem každé geotextilie je vydržet bez poškození nešetrné zacházení už při instalaci. Zkušenosti s využíváním jiných geotextilií ukazují, že velká část poškození je způsobena již během montáže, během ukládání a zhutňování kameniva. Na rozdíl od jiných geotextilií dosahuje Typar SF, kombinací vysokého počátečního modulu (počáteční odpor proti deformaci) a vysoké  odolnosti proti roztržení, vysokou odolnost a schopnost absorbovat energii nárazu během instalace. Jen v případě, že geotextilie vydrží náročné podmínky instalace, může plnit funkci, pro kterou byla navržena.

Zamezení tvorby vyjetých kolejí

Pravidelný průjezd vozidel často vede k vytváření kolejí, což může způsobovat vážné problémy. Přejezd kol vozidla vede ke vzniku tahového napětí, které deformuje podloží. Správně zvolený typ Typar SF snižuje tvorbu kolejí (je výhodou například při dočasných komunikacích, příjezdových cestách na staveniště, …)

>> bez Typar SF

 

>> s Typar SF

 

 

 

Typar SF – Použití a aplikace

 • Ploché střechy (častá aplikace pro obrácenou střechu)
 • Plošné drenáže v komunikacích a sportovištích
 • Odvodnění krajnic komunikací
 • Svislé odvodnění
 • Vodní díla, protierozní ochrana svahů hrází, řek a jezer
 • Rekultivace krajiny
 • Sportoviště
 • Opěrné stěny svahů
 • Dočasné komunikace, lesní a přístupové cesty
 • Trvalé komunikace, dálnice, letištní dráhy
 • Parkoviště, skladovací plochy
 • Železniční koridory
 • Příkopové drenáže
 • Vertikální drenáže
 • Zemědělské a potrubní drenáže

 

Doporučené použití Typar SF – tabulku naleznete zde

 

Typar SF – Technické charakteristiky

Technické charakteristiky podle evropských norem naleznete zde

Externí odkazy:

 

Co můžete najít a dočíst se na internetu (odkazy na články publikované na internetu):

 

Více informací naleznete v sekci Dokumenty nebo na stránkách výrobce DuPont.