SikaTack Panel System

SikaTack Panel System

Hladké a elegantní

 

Špičková architektura je klíčovým elementem pro estetickou a krásnou budovu. Zaručuje moderní životní komfort, požadavek na úsporu energie a je také zárukou dobré investice. Dobře navržená budova by měla mít fasádu s reprezentativním charakterem.

A pokud se jedná o provětrávanou fasádu, Sika má systém, který splňuje požadavky reprezentativní fasády. Se systémem SikaTack Panel System již nejsou viditelné spoje, jako jsou šrouby a nýty, nutné. SikaTack Panel System, jako neviditelný systém uchycování fasádních desek dává naplno vyniknout kráse fasádních desek. 

SikaTack Panel System

Pro exteriérové i interiérové uchycení fasádních desek

Pomocí adhezního systému SikaTack Panel System lze fasádní desky na nosnou podkonstrukci uchytit neviditelným způsobem, což dává projektantovi maximální svobodu při navrhování provětrávané fasády. Permanentně elastický tmel SikaTack Panel System je vysoce adhezní a elastický tmel, který umožňuje lepení širokého spektra fasádních desek při současné garanci dostatečné dilatace jak samotných fasádních desek, tak i nosné podkonstrukce během celé životnosti fasády. Toto chytré a jednoduché řešení nabízí projektantům i realizátorům spoustu výhod ve srovnání s mechanickým způsobem uchycování. SikaTack Panel System je vhodný pro lepení fasádních desek z vysokotlakého laminátu (HPL), keramiky, lakovaných plechů, desek na bázi cementu a betonu, jakož i kompozitních fasádních desek.

 

Pro provětrávané fasády

Excelentní vlastnosti lepicího tmelu SikaTack Panel System předurčují tento systém pro použití v provětrávaných fasádách pro lepení fasádních desek k nosné podkonstrukci. Typickou vlastností provětrávaných fasád je, že mezerami mezi fasádními deskami a dalšími přiznanými otvory proniká během deště a větru voda. Z důvodu zachování funkčnosti systému SikaTack Panel System v průběhu celé životnosti fasády je proto povoleno lepení fasádních desek pouze na vertikální podkonstrukci.

SikaTack Panel System je certifikovaný a léty prověřený systém umožňující snadnou instalaci lehkých fasádních desek.

Více informací naleznete v sekci Dokumenty nebo na stránkách výrobce Sika.